TIN WHISKERS

coatech.co.il
coatech.co.il

TIN WHISKERS- תופעה, בה חוטים דקים (דמויי זיפים) של חומר מתכתי, גדלים ויוצאים ממשטח המתכת (שכיח במעגלים מודפסים), בהם הגימור הסופי נעשה בעזרת סגסוגת, לרבות: בדיל, אבץ, קדמיום, כסף ועוד.

בשל מוליכות הזיפים המתכתיים, נוצרים קצרים בין מוליכי הרכיבים וההלחמות על גבי המעגל האלקטרוני ומכאן כי הדרך לנזקים לרכיבים והשבתת המערכות האלקטרוניות קצרה.

מחקרים מראים כי ניקוי, הסרת מזהמים מהמעגל המודפס לאחר סיום ביצוע ההרכבות והלחמות הרכיבים, בשילוב של ציפוי שכבת הגנה על גבי הרכיבים ומשטח המעגל האלקטרוני, ביכולתם לבודד את הסגסוגת המתכתית מהאוויר באופן מוחלט ובכך להפחית באופן ניכר את התפתחות הזיפים המתכתיים ולכל הפחות, להקטין משמעותית את קצב גדילתם.

COATECH מציעה פתרון למניעה והתמודדות אל מול תופעת TIN WHISKER, באמצעות שילוב של תהליך ניקוי והסרת מזהמים בטכנולוגיית שטיפה מתקדמת (דגריזר), יחד עם ציפוי שכבת הגנה בחומרים ייעודיים שנועדו למנוע את החשיפה של הסגסוגת המתכתית על גבי משטח המעגל המודפס לאוויר.

התהליכים ב- COATECH נבדקים עפ”י תקנים בינלאומיים:
IPC J-STD-001, המגדיר את הנדרש ליישום ובדיקה של תהליך ניקיון במעגלים אלקטרוניים.
IPC-610, המגדיר את הנדרש לבחינת האיכות ביישום שכבת ציפוי על גבי רכיבים ומעגלים אלקטרוניים.

עפ”י מבדקים וסקרים שערכנו אל מול לקוחות החברה בכלל התעשיות בישראל, תהליכי ההגנה למעגלים אלקטרוניים ב- COATECH נמצאו יעילים בהתמודדות אל מול תופעת TIN WHISKER.

Share This:

דילוג לתוכן