EIM GROUP

חזון קבוצת EIM

הינה ארגון טכנולוגי רב תחומי השואף למצוינות וחדשנות מתמדת, תוך כדי מחויבות לעובדיו, לקוחותיו ושותפיו בארץ ובחו”ל ויצירת תרומה מתמדת לצמיחת המשק הישראלי. כל זאת תוך חיזוק הקשר המשולש:
הקבוצה – הקהילה – הסביבה.

קבוצת EIM מחויבת לעובדיה ומכירה כי הם מהווים את המשאב החשוב ביותר שלה. חברת EIM שואפת לביסוס מערכת יחסים הוגנת ואמיצה עם עובדיה, המבוססת על שיתוף בתהליכים הקורים בחברה. קשר זה בין העובדים לבין החברה הוא גם מטרה וגם אמצעי להשגת מצוינות עסקית, מצוינות מול לקוחותינו ומול ספקינו.

כל מאמצי קבוצת EIM בהם: פיתוח עסקי פורץ דרך, הצגת יכולות חדשות, מצוינות טכנולוגית, עסקית וחברתית נעשים מתוך מכוונות כלפי הלקוחות שלנו ומול ספקינו. לקוחות החברה מהווים את הערך העליון והגורם אליו מרוכזים כלל המשאבים, על מנת להעמיד לרשותם את היכולות הגבוהות ביותר, מקצועית, עסקית ושירותית.
אנו רואים בספקינו שותפים עסקיים וחלק מההצלחה העסקית של הקבוצה.

הערכים המובילים את קבוצת EIM הם: איכות, מצוינות, אמינות, יושרה, נשיאה באחריות ושקיפות. ערכים אלה באים לידי ביטוי כלפי פנים, בין עובדי החברה לבין עצמם וגם כלפי חוץ, אל מול לקוחות החברה, ספקיה, הקהילה והסביבה.

המחויבות למצוינות של הקבוצה היא מחויבות מתמשכת לשיפור מתמיד בתהליכי עבודה, של מוצרים ושל שירותים. קבוצת EIM מחויבת להתפתחות מקצועית קבועה על מנת להמשיך ולטפס משיא לשיא, על מנת להוות גורם משמעותי אצל לקוחותיה ולתת ערך גבוה למוצרי החברה.

הקבוצה שמה לה למטרה להעמיק את המעורבות החברתית בקהילה של עובדיה ומנהליה ומעודדת אותם לקחת חלק בפעילויות חברתיות שונות במסגרת פרויקטים של אחריות חברתית. מעבר לסיפוק האישי ולתרומה לערך העצמי של כל אינדיבידואל, קבוצת EIM רואה משמעות וגאווה בתרומתה לצמיחת המשק הישראלי ובהיותה חברה ערכית, איכותית ומוסרית.

 

איציק סמואל – מנכ”ל קבוצת EIM                                                                                                                                             אבי דולברג – יו”ר הדירקטוריון קבוצת EIM

Share This:

דילוג לתוכן