EIM GROUP

קוד האתיקה בקבוצת EIM

ראשית דבר

מיום הקמתה של החברה, מקצוענות ויושרה עומדות ביסוד עסקיה של EIM.

בכל פעולותינו, אנו ב-EIM תומכים במערכת של עקרונות וערכים אתיים. צמיחתנו בעתיד תלויה בכך שכל אחד מאתנו יבין את הערכים והעקרונות הללו, ולאורך כל הדרך יישם בהתנהגותו את היושרה העומדת בבסיס החברה שלנו. קוד ההתנהגות מגדיר את התקנים לפיהם אנו עובדים ביחד, כדי לפתח ולמסור מוצר טוב ושירות טוב.

כולנו ב EIM מחוייבים לפעול לפי הקוד האתי כאשר אנו עוסקים בפעילות הקשורה ל-EIM.

הקוד נשען על חמשת עקרונות הניהול של קבוצת EIM :

 • EIM מתנהלת בהגינות וביושרה.
 • EIM פועלת בהתאם ללשון ולרוח החוק.
 • עובדי EIM מתייחסים אחד לשני בכבוד.
 • עובדי EIM פועלים בהתאם לאינטרסים של החברה ונמנעים מניגוד אינטרסים.
 • עובדי EIM שומרים על נכסיה ועל שמה הטוב של החברה.

ניהול עסק בהגינות וביושרה

אחד מערכי הליבה של EIM הוא ניהול החברה במקצוענות וביושרה ללא פשרות. אנו מיישמים את הערך ע”י:

 • יחס הוגן ללקוחות, לספקים ולאחרים.
 • עבודה כחברה אחראית ,כיבוד זכויות אדם והתייחסות להשפעה שיש לעסקינו על העולם מסביב.
 • שמירת תיעוד מדויק של דו”חות הנוגעים לכספים ומסמכים אחרים.

התנהלות עם לקוחות, ספקים ואחרים

הצלחתה של EIM מבוססת על מערכות יחסים הדוקות, המאופיינות בכבוד הדדי, עם לקוחותינו, ספקינו וגורמים אחרים. כדי לשמור על מערכות היחסים ההדוקות הללו, אנו מתייחסים לכל הגורמים הבאים איתנו במגע באופן בו היינו מצפים שיתייחסו אלינו: בהגינות, ביושר ובכבוד.

במסגרת השיווק שלנו והאינטראקציה שלנו עם לקוחות קיימים ועם לקוחות פוטנציאליים, אנו מייצגים תמיד את המוצרים ואת השירותים של EIM באופן הוגן ומדויק.

כשאנו עובדים עם ספקים, עלינו לוודא שהם מודעים לקוד זה ולהנחיות החברה ומיישמים את הסעיפים הנוגעים להם.

 

לקיחת אחריות של החברה

לEIM מוניטין של למעלה מ-34 שנים של חברה אחראית. אחריות החברה פירושה – קידום הצלחתה של הקבוצה בדרכים התואמות לערכינו ולסטנדרטים הגבוהים של האתיקה שלנו והפגנת כבוד לאוכלוסייה ולאיכות הסביבה.

בכוונתה של חברת EIM להפוך למובילה בעידוד הגופים איתם היא עוסקת להמשיך לקבל את השירות הטוב ביותר יחד עם המוצר האיכותי ביותר . אנו עושים זאת ע”י הצבת אתגרים בפני עצמינו ופני אחרים, כדי לשפר ,לעורר מקצועיות כערך מוסף ולחזק את הצוות שלנו, וכן ע”י קידום הזמינות של טכנולוגיות, שישפרו את מוצריהם של המשתמשים במוצרינו.

אנו מפגינים כבוד לאנשים ולכדור הארץ ומבקשים מעובדינו שיתייחסו להשפעות קצרות וארוכות טווח על הסביבה והקהילה, כשהם מקבלים החלטות הקשורות לעסקים. בכל הפעילויות הקשורות לEIM ,עלינו לתמוך במוניטין רב השנים כדוגמה להתנהגות חברתית אחראית.

 

הפקה מדויקת של דו”חות כספיים ואחרים

הדו”חות הכספיים של EIM, כמו גם דו”חות עסקיים אחרים שלה ,מעצבים את ההחלטות אותן אנו מקבלים. מוטלת עלינו האחריות להבטיח שהדו”חות והספרים של EIM ישקפו את כחל פעולותיה העסקיות של הקבוצה במועד הנכון ובאופן מלא, ברור ומדויק.

כל הדו”חות הנדרשים מבעלי המשרות שלנו ב-EIM, דוגמת כרטיסי עבודה ודו”חות הוצאות, חייבים להיות מדויקים ושלמים. אם מתעוררות שאלות, פנה למנהל הישיר או למנהל אחר לקבלת עזרה.

אם נודע לך על דו”חות שייתכן שאינם מדויקים, דווח מיד על המצב למנהל ישיר או למנהל אחר.

חברת EIM אינה תומכת או מקבלת הפקת דו”חות כוזבים, בשום תנאי.

EIM מעסיקה בעלי מקצוע כדי לוודא שהאופן בו אנו מנהלים את העסק ושומרים דו”חות עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים החשבונאיים הרלוונטיים. אנו נדרשים לשתף פעולה עם גורמים אלו.

 

פעולה בהתאם ללשון ולרוח החוק

בחברת EIM אנו מחויבים לפעול בהתאם לחוקים של מדינות רבות בהן היא פועלת ועושה עסקים. כל אחד מאיתנו אחראי להכיר את כל החוקים והתקנות אותם יש ליישם ולפעול לפיהם.

אנו גם נדרשים לפעול באופן שיקיים את רוח וכוונת החוק .כשהקוד או הנחיות החברה שונים מהחוקים או מתקנות המקום, עלינו לנהוג תמיד בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר. אם נראה לך שדרישות הקוד מתנגשות עם החוק המקומי ,התייעץ עם הנהלת הקבוצה.

הפרות החוקים והתקנות מובילות לתוצאות חמורות, הן לקבוצה והן לפרטים המעורבים.

לפיכך, כאשר עולות שאלות בנושאים אלה או בנושאים משפטיים אחרים ,עליך תמיד לחפש הדרכה במשרדי הנהלת הקבוצה.

כמה מהנושאים המשפטיים הנפוצים ביותר בהם אנו נתקלים כוללים :

התנגדות לשחיתות, דאגה לסביבה ,יבוא ויצוא, שימוש במידע פנים ,קניין רוחני, פרטיות ותקשורת ציבורית.

 

שוחד והתנגדות לשחיתות

למדינות רבות חוקים נגד שוחד ושחיתות, שכוונתם למנוע מהחברות ומפרטים להשיג יתרונות לא הוגנים לחתור תחת כללי החוק. עפ”י הגבלים חמורים המגובים בחוק במדינת ישראל ויותר, אסור לנו אף פעם לקבל שוחד ואסור להשתתף או לקדם פעילויות שחיתות מכל סוג שהוא.

איסור זה על הצעת או תשלום שוחד חל גם על צדדים שלישיים הפועלים בשמה של EIM, דוגמת קבלנים ויועצים. אסור לנו, אף פעם, לערב בעסקיה של EIM צד שלישי, שאנו מאמינים שעשוי לנסות להציע שוחד.

בעת ניהול עסקים עם ממשלות, התייעצו עם הנהלת EIM כדי לוודא שאתם מודעים לכל החוקים המיוחדים החלים ,והשיגו אישור מהנהלת הקבוצה, לפני מסירת דבר מה בעל ערך לנושא משרה ממשלתית.

 

ניהול סביבתי וציות

מספר חוקים בנושאי סביבה ,תקנים, דרישות ותנאי מדיניות חלים על הפעולות, ההתנהגות והמוצרים הקשורים לעסקינו. מוטלת עלינו האחריות להבין ולפעול בהתאם לדרישות אלו, לרבות: שימור אנרגיה, מים, חומרי גלם ומשאבי טבע אחרים.

 

ניהול ראוי של חומרים ופסולת

קבוצת EIM פועלת בהתאם לכל החוקים והתקנות הנוגעים לסביבה, אותם יש ליישם. אנו תומכים בגישה זהירה לחומרים בהם נעשה שימוש במוצרים שלנו ומאמצים להפחתה ולמזעור של השימוש בחומרים מסוכנים ובהשפעה שיש לטכנולוגיות הייצור שלנו על הסביבה.

קבוצת EIM מצפה מספקיה ומגורמים אחרים שבפעולותיהם יצייתו גם הם לכל החוקים והתקנות הנוגעים לסביבה אותם יש ליישם.

 

ציות יבוא ויצוא

קבוצת EIM מתפקדת עפ”י החוקים והתקנות המפקחים על פעולות הייבוא והייצוא. רבים מהחוקים והתקנות הללו מגבילים או אוסרים משלוח פיסי של מוצריה של EIM , מסירה או העברה אלקטרונית של תוכנה וטכנולוגיה ליעדים, ישויות ואנשים זרים מסוימים. במקרים רבים, החוק דורש רישיון יבוא או אישורים ממשלתיים מתאימים אחרים לפני שניתן יהיה לייבא או להעביר פריט כלשהו.

מוטלת על קבוצת EIM האחריות לציית לחוקים ולתקנות אלה. לפיכך, עלינו לפעול תחת הרגולציה המתאימה, להעביר את כל הסחורות במכס, ואסור לנו:

 • להמשיך בעסקה אם ידוע לנו שאירעה, או שעתידה להיות, הפרה כלשהי במהלכה.
 • להעביר תוכנות וטכנולוגיות הנתונים בשליטה, אלא אם הושג רישיון מאושר.
 • להחיל ערך כספי שאינו הולם על סחורות ושירותים.

אנו תומכים בגישה זהירה לחומרים בהם נעשה שימוש במוצרים שלנו, ומתאמצים להפחית ולמזער את השימוש בחומרים מסוכנים ואת ההשפעה של טכנולוגיות הייצור שלנו על הסביבה.

קניין רוחני ומידע סודי

זכויות קניין רוחני והמידע הן גורם מכריע בהגנה על ההשקעות של חברות ופרטים בפיתוח מוצרים ורעיונות חדשים. אנו שומרים על הקניין הרוחני והמידע הסודי שלנו ומכבדים את זכויות הקניין הרוחני והמידע הסודי של אחרים.

אסור לנו להעתיק, לשחזר או להעביר חומר מוגן, אלא במקרים בהם יש לנו אישור או רישיון.

עלינו להשתמש במידע הסודי של EIM או של אחרים למטרות עסקיות בלבד ולגלות אותו רק למי שמורשים לקבלו וזקוקים לו. גם עם סיום עבודתנו בEIM אנו חייבים להמשיך להגן על מידע סודי ולא להשתמש בו או לגלות אותו ללא אישור.

יתר על כן, אסור לנו לבקש או לעודד מישהו להשתמש או לגלות מידע חסוי, סודי או מוגן בזכויות יוצרים, אלא אם אותו אדם קיבל הרשאה לעשות זאת מבעליו של אותו מידע.

 

פרטיות

אנו מאמינים שלפרטים שמורה הזכות להחליט מתי יתבצע איסוף, שימוש או גילוי של נתוניהם האישיים.

נתונים אישיים כוללים כל מידע בו ניתן להשתמש כדי לזהות את הפרטים, ליצור איתם קשר לאתרם. סוגים מסוימים של נתונים אישיים, כגון נתונים הקשורים לבריאות או נתונים כספיים, רגישים יותר מאחרים, ויש להעניק להם רמה גבוהה יותר של תשומת לב כדי לשמר על סודיותם.

אנו מחויבים לכבד את סודיות המידע האישי של עובדינו ואת הפרטיות של כל מי שאיתו אנו עושים עסקים.

ניהול מידע הוא מרכיב מכריע בשימור האמון במותג EIM , ובהבטחה שפרטים ירגישו בטחון בכך שEIM מכבדת את זכותם לפרטיות. לפיכך, על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות לציית להנחיות הפרטיות ולדרישות אבטחת המידע של EIM המתייחסות לאופן בו נתונים אישיים נאספים, מאוחסנים, מעובדים, מועברים ומשותפים.

כשעולות שאלות, בעיות או דאגות, פנה להנהלת EIM .

 

תקשורת ציבורית

על חברת EIM מוטלת החובה לציית לתקנות השונות השולטות בתקשורת לציבור ומקדמות שקיפות. לEIM- דרישות ספציפיות המתייחסות לדוחות ולמסמכים המוגשים לגורמים שונים במסגרת תקשורת ציבורית.

לפיכך, אם מוטלת עליך האחריות להפיק או לכתוב מידע עבור דו”חות כאלה, עליך לוודא שהחומר שאתה מגלה מדויק, אמין ושלם.

בנוסף, רק עובדים מורשים רשאים לפרסם הצהרות בציבור בשמה של EIM לתקשורת או לגורמים חיצוניים אחרים. אם מגיעה אליך פנייה מעיתונאי או מהציבור פנה להנהלת הקבוצה.

 

העובדים בEIM מתייחסים אלה לאלה בהגינות ובכבוד

אחד מערכי הליבה של EIM הוא עבודה כצוות, תוך מתן כבוד ואמון בזולת. אנו שואפים לקיים תקשורת פתוחה והוגנת ולהגן על עובדים מפני התנהגות מפלה, מטרידה או לא בטוחה.

 

עובדי קבוצת EIM מתייחסים אלה לאלה בכבוד

EIM מעריכה ביטוי חופשי של מחשבות, רעיונות, שאלות ודאגות. EIM מעודדת עובדים להעלות בעיות או דאגות הקשורות לעבודה בפני המנהל הישיר מוקדם ככל האפשר ממועד עלייתן, כשעולה הצורך. מדיניות הדלת הפתוחה מאפשרת לך להעלות את הנושאים בפני מנהל אחר, בכל הרמות.

EIM אינה מגלה סובלנות לכל מעשי נקמה שיופנו נגד עובדים השואלים שאלות או מדווחים מתוך כוונה טובה על הפרות אפשריות של חוק, של הקוד או של הנחיות אחרות.

אפליה והזדמנויות תעסוקה שוות

EIM מעריכה גיוון בכוח העבודה שלה, וכן אצל לקוחותיה, ספקיה וגופים אחרים. EIM מעניקה הזדמנות תעסוקה שווה לכל המועמדים והעובדים. EIM אינה מפלה שלא כחוק על בסיס גזע, צבע, דת, מין, רקע לאומי, מוצא, גיל, נכות, סטאטוס שירות בצבא, זהות מגדרית או נטייה מינית. EIM אף עורכת התאמות לעובדים בעלי מוגבלויות שונות.

אנו פועלים בהתאם לעקרונות הללו בכל תחומי התעסוקה לרבות גיוס, שכירה, אימון, קידום, פיצוי, הטבות, העברה ותוכניות חברה ונופש.

 

התנגדות להטרדה

EIM מחויבת ליצירת סביבת עבודה נקייה מהטרדות המבוססות על מאפיינים אישיים כגזע, צבע, דת, מין, רקע לאומי, מוצא, גיל, נכות, סטאטוס שירות בצבא, זהות מגדרית או נטייה מינית. EIM מתנגדת בתוקף ואינה סובלנית להטרדת עובדים מצד מנהלים או עמיתים לעבודה. עלינו לנהוג בעמיתים לעבודה, בלקוחות ובספקים בהתחשבות ובכבוד.

EIM אוסרת איומים או פעולות אלימות נגד עובדים, מנהלים ועמיתים לעבודה, ספקים, לקוחות או גורמים אחרים. אם נודע לך על איום או על התנהגות אלימה בשטחי EIM או בסביבתה, דווח למנהל על פרטי הפעולה או האיום באופן מידי. על מנהלים המקבלים מידע כזה ליידע בהקדם את ההנהלה של EIM.

בטיחות

EIM מצייתת לחוקי הבטיחות, לכללים, לתקנים ולהנחיות החלות על הקבוצה, אשר מתייחסים לבטיחות. התנהגות בטוחה היא חשובה בכל מקומות העבודה של EIM.

כדי להגן על כל עובדי EIM והציבור אנו לא מנהלים שום פעילות ללא נקיטת אמצעי הזהירות המתאימים ולא מייצרים שום מוצר ללא אמצעי הבטיחות המתאימים.

רבות מהחבלות והמחלות הנגרמות במקום העבודה ניתנות למניעה כשנזהרים, ולכן על העובדים והספקים בשטחי העבודה של EIM לציית לדרישות הבטיחות החלות על התפקיד ועל מקום העבודה. אסור לנו להתחיל או להמשיך בשום פעילות עבודה המנוגדת לדרישות הבטיחות.

עובדיה של EIM פועלים בהתאם לאינטרסים של החברה ונמנעים מניגוד אינטרסים

ניגוד אינטרסים מתקיים כאשר אינטרסים אישיים או משפחתיים של עובד מפריעים – או שאפילו למראית עין מפריעים – ליכולתו של העובד לקבל החלטות עסקיות שקולות התואמות לאינטרסים של EIM . איננו צריכים להיכנס למצבים בהם אנו עלולים להתפתות לקבל החלטות עסקיות הקשורות לEIM, אשר מציבים את צורכנו האישיים לפני האינטרסים של EIM.

 

מתנות ואירוח

קבוצת EIM מכירה בכך שהחלפת מחוות עסקיות כארוחות, אירוח, מתנות שגרתיות הקשורות לקידום מכירות ופריטים אחרים עשויים להוות חלק מבנייה של קשרי גומלין עסקיים חזקים. במצבים אחרים, מחוות עסקיות שכאלה אינן מתאימות.

ל EIM הנחיות שיסייעו לך להחליט מתי קבלה או הצעה של מחוות כאלו עשויה להיות מתאימה ומתי עליך לבקש עצה. מאחר וההרגלים במקומות שונים בעולם נבדלים אלה מאלה, ההנחיות הללו עשויות להשתנות, בהתאם למדינה.

עם זאת ישנם מספר עקרונות קבועים החלים על החברה:

 • איננו מציעים או מקבלים שוחד ,דהיינו כל מחווה שתוכננה כך שתיצור אצל האדם מחויבות לפעול בצורה לא ראויה, בעניין עסקיה של EIM.
 • איננו מציעים או מקבלים כסף מזומן או שווי ערך לכסף ללא קבלת אישור.
 • איננו משתתפים בשום פעילות סידור עסקית שעלולה להפר את החוק או שחשיפתה בציבור עלולה לגרום לEIM למבוכה.
 • אנו מתייעצים עם הנהלת הקבוצה לפני שאנו מציעים דבר מה בעל ערך לנושאי תפקידים ממשלתיים או פוליטיים, מאחר שמתנות או מחוות אירוח כאלו נתונות לפיקוח קפדני, ולעיתים קרובות אף אסורות לחלוטין.
 • איננו מבקשים טובות הנאה כמתנות, אירוח, חסויות או תרומות, ישירות או בעקיפין, מארגונים העושים עסקים או מבקשים לעשות עסקים עם EIM.

לשאלות רצוי להתייעץ עם הנהלת EIM.

עובדי EIM שומרים על נכסיה ועל שמה הטוב של הקבוצה

EIM משקיעה משאבים רבים בפיתוח ובשימור של נכסים המשמשים את עסקיה של הקבוצה. על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות לציית לכל הנהלים השומרים על ערך נכסיה של EIM, לרבות נכסים פיסיים, מידע, מוצרים של EIM וכן המוניטין והשם הטוב של החברה.

הגנה על נכסים פיסיים

נכסיה הפיסיים של EIM כוללים מתקנים, ציוד ומערכות מחשבים ותקשורת. עלינו להשתמש בנכסים אלה בראש ובראשונה עבור עסקיה של EIM . במקרים חריגים ומצומצמים מותר לנו להשתמש במחשב ומערכות התקשורת לשימוש אישי.

עלינו לפעול בהתאם לכללי האבטחה המיושמים ולהשתמש בנהלים שיגנו על נכסיה הפיסיים של הקבוצה מפני גניבה, אובדן, נזק או ניצול לרעה. דווח להנהלה של EIM על גניבה, אובדן, נזק או ניצול לרעה של נכסיה הפיסיים של EIM בהקדם האפשרי.

EIM מכבדת את פרטיות העובדים, אך אל לנו להניח כי שולחן העבודה או המשרד שלנו, או שהשימוש במחשב או בטלפון, הם פרטיים או סודיים. בכפוף לחוק, EIM עשויה לחפש ולבדוק את התקורות הנכנסות והיוצאות ואת כל התקני המידע, לרבות כל התקשורת שמנהל העובד ושמוגנת באמצעות סיסמה.

שימור אבטחת מידע

מידע המוגן בזכויות יוצרים גם הוא נכס בעל ערך לקבוצה וכולל תקשורת פנימית וחיצונית; מידע דיגיטלי השמור במחשבים ניידים, מחשבי כף יד, מחשבים שולחניים, שרתים, גיבויים והתקני אחסון ניידים; וכן מסמכים מודפסים ודיונים בעל פה.

כשאנו עובדים עם מידע סודי, או מידע המוגן בזכויות יוצרים, עלינו לקחת אחריות אישית להגן עליו מפני חשיפה ללא אישור, שינויים או אובדן.

עלינו לציית לכל תנאי מדיניות האבטחה והנהלים לטיפול במערכות ובנכסי מידע כדי להבטיח שאנו פועלים בהתאם להוראות החוק, שומרים על המוניטין של EIM ושומרים על השקעתה של EIM במידע המוגן בזכויות יוצרים.

שמירה על סימנים מסחריים ומותגים

הסימן המסחרי והמותג של EIM נמנה עם הנכסים שלו והוא בעל ערך רב ביותר עבור הקבוצה. כדי להגן על הערך ועל ההכרה בסימניה המסחריים, EIM ניסחה הנחיות המציינות כיצד ומתי ניתן להשתמש בהם.

עלינו לפעול בהתאם להנחיות אלו בכל מקום בו אנו משתמשים בסימן המסחרי או במותג שם הקבוצה, בין אם בתקשורת פנימית וחיצונית ובין אם במסגרת החומר המוכן ע”י צדדים שלישיים, כגון ספקים ולקוחות.

ייצוגה של EIM

עלינו לשמור על ערכם של המוניטין והשם הטוב של EIM, בכל מקום בו אנו מייצגים את הקבוצה.

כשאתה מעלה נושאי עסקים או טכנולוגיה במקום ציבורי או בפרסום באינטרנט, עליך להבהיר שאתה מבטא את השקפתך הפרטית ולא את זו של EIM, אלא אם אתה מדבר כנציג מורשה של הקבוצה.

 

הצגת שאלות ודיווח על אי בהירויות

על כל אחד מהעובדים מוטלת האחריות לקרוא, להבין ולפעול בהתאם להוראות הקוד – כל המפר את הקוד כפוף לענישה, עד לכדי ולרבות סיום ההעסקה. כל המפר את החוק עשוי גם הוא להיענש בעונשים פליליים ואזרחיים.

כדי לסייע לEIM לנהל את עסקיה במקצוענות וביושרה ללא פשרות, על כל אחד מהעובדים מוטלת החובה לדווח על הפרות אפשריות של החוק, הקוד והנחיות קבוצה אחרות.

דרכים לחיפוש הדרכה ולדיווח על אי בהירויות

מאחר שלקוד אין אפשרות לענות על כל מצב, יהיה עליך לחפש הדרכה בכל פעם שאינך בטוח מהו אופן הפעולה הנכון. EIM מציעה דרכים רבות לקבל מידע ולשאול שאלות על הקוד.

בהתאם לתהליך הדלת הפתוחה של EIM, הפנה את הבעיה למנהל שלך או לאדם אחר בשרשרת הניהול.

הפנה שאלות ואי בהירויות בנושאי אתיקה וחוק לוועדת האתיקה המתמחה בטיפול בבעיות מסוג זה – מול ההנהלה.

 

מדיניות התנגדות לנקמה

חברת EIM איזה מגלה סובלנות לכל מעשי נקמה שיופנו נגד כל מי שידווחו, מתוך כוונה טובה, על הפרות אפשריות של החוק, הקוד או הנחיות חברה אחרות. עובדים המנסים לנקום יענשו.

על עובדים המאמינים שחוו נקמה בשל דיווח על הפרות אפשריות לפנות להנהלת החברה ולמשאבי אנוש.

תרומה לקהילה

קבוצתEIM לוקחת על עצמה אחריות להיות שותפה בקהילה, לקיים יחסי שכנות טובים, ולגלות אכפתיות כלפיה. מצופה מכולנו לפעול על פי תכנית העבודה לדיאלוג עם בעלי העניין, המצורפת בנפרד.

אישורים וויתורים

הקוד מציג את ציפיות ההתנהגות בEIM . כאשר מצבים מסוימים מצריכים הרשאה מההנהלה או מאדם אחר טרם ביצע הפעולה, עליך להעלות את הנושא בהקדם כדי לאפשר את הזמן המספיק הדרוש לבדיקה ולאישור.

בתנאי מסוים , EIM עשויה לקבוע שוויתור על תנאי הקוד יהיה הולם. לבקשת ויתור שוחח עם ההנהלה שידונו בבקשות מסוג זה.

מנהלים וממונים המבקשים ויתור נדרשים לפנות להנהלה לטיפול בכך. EIM חושפת ויתורים בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

תזכורות

הקוד משמש כמדריך לניהול עסקים בהגינות. הוא אינו מהווה חוזה העסקה ואינו מקנה זכויות הקשורות להעסקה.

הקוד אינו מהווה רשימה שלמה של ההנחיות של EIM. אתה מצופה להכיר את כל ההנחיות של EIM הקשורות לעבודתך ולציית להן. הפרה של החיות אלו או אחרות עלולה גם להוביל לענישה, עד לכדי ולרבות סיום ההעסקה.

 

על החתום:

איציק סמואל – מנכ”ל קבוצת EIM                                                                                                                                                אבי דולברג – יו”ר דירקטוריון קבוצת EIM

Share This:

דילוג לתוכן