ציוד אנטי סטטי

חשמל סטטי והגנה אנטי סטטית, הקדמה:

המושג אנטי סטטי נועד למנוע בעיה נפוצה בעולם האלקטרוניקה המכונה חשמל סטטי.
חשמל סטטי, הינה תופעה פיזקילית שהיווצרותה במטענים החיוביים והשליליים על גבי החומר. הפרש המטענים יוצר פריקת חשמל הנראה בעין בניצוץ חשמלי. פריקה זו עלולה במקרים רבים להוביל לשריפת רכיבים על גבי המעגל האלקטרוני ולקצרים שיובילו להשבתת המערכות ובמקרים חריגים לפיצוץ או שריפה. הייוצרות חשמל סטטי עשויה לנבוע בתנאי מזג אוויר יבש, בה מוליכות האוויר קטנה והצטברות המטענים היא רבה וכתוצאה מחיכוך או מגע, מתבצעת פריקת המטענים והיווצרות הניצוץ החשמלי.
יחד עם זאת, גם בתנאי מזג אוויר ותנאי סביבת עבודה “רגילים”, התופעה עשויה להתרחש כתוצאה ממגע או חיכוך ולכן בעולם האלקטרוניקה ובכלל בעבודה עם מגע פיזי במעגלים מודפסים ורכיבים אלקטרונים, מוגדרים נהלים מחמירים על מנת להתגבר על אפשרות הופעת החשמל הסטטי, שאם לא כן, היתכנות נזקי החשמל הסטטי למעגלים ופגיעה בעובדים תהיה שכיחה.

ציוד ועזרים למניעת פריקת חשמל סטטי:

בעבודה עם מערכות אלקטרוניות ומעגלים מודפסים בפרט, ניתן למנוע את פריקת החשמל הסטטי באמצעות ציוד ועזרים שונים בהם יעשה שימוש. הקפדה על נהלי עבודה בתחום זה ושימוש בציוד ובעזרים תקינים, יתרמו רבות למניעת התופעה.

אפשריות המיגון למניעת התפרצות חשמל סטטי במקום העבודה:

עובד / מבקר / אורח באולמות הייצור:
כל אדם שיימצא באולם הייצור בו נמצאים מעגלים ורכיבים אלקטרונים, מחוייב ללבוש חלוק הגנה אנטי סטטי.
חשוב לציין, כי גם אם לא יתקיים מגע ישיר עם המעגל האלקטרוני, ללא חלוק אנטי סטטי יווצרו באוויר מטענים חשמליים שעלולים להתפרק במגע זה או אחר בסביבת העבודה. (לרבות: לחיצת יד, טפיחה על כתף, מגע עם מדף, שולחן או חפץ לא מוארק ועוד).

ציוד אנטי סטטי אישי לעובד:

1. חלוק עבודה אנטי סטטי.
2. נעלי עבודה אנטי סטטיות.
3. כפפות אנטי סטטיות.
4. רצועת רגל אנטי סטטית.
5. רצועת יד אנטי סטטית.

ציוד אנטי סטטי במקום העבודה:

1. מתקן בדיקת אנטי סטטי לבדיקת תקינות רצועות היד והרגל.
2. מפצל שולחני אנטי סטטי.
3. משטחי אנטי סטטי לשולחנות העובדה.
3. ביצוע הארקה של שלוחנות העבודה ועגלות המשא.
4. שימוש במגשים אנטי סטטיים עם הפרדה, למניעת מגע בין מעגל מודפס אחד למשנהו.
5. שימוש באריזות, שקיות ומבודדים אנטי סטטיים לכל מעגל מודפס בנפרד.
6. ציוד ניקוי (תרסיסים ומטליות) אנטי סטטי לשולחנות העבודה ולסביבת העבודה.
7. ביקורת סדירה על תקינות הציוד והעזרים האנטי סטטיים וכן מעקב על ביצוע העבודה עפ”י נהלי הבטיחות בתחום זה.

coatech.co.il מתקן בדיקה אנטי סטטי
coatech.co.il אנטי סטטי
coatech.co.il רצועת רגל אנטי סטטי
coatech.co.il אנטי סטטי

COATECH מבטיחה את מניעת התפרצות החשמל הסטטי במקום העבודה ע”י הקפדה מוחלטת על עבודה עלפי נהלים בתחום ההגנה האנטי סטטית, שימוש בציוד ואביזרים שעומדים בתקנים המחמירים ביותר, ביצוע הדרכות מקיפות לעובדים וביקורות יומיות ותקופתיות לבחינת העמידה בתקן.

COATECH מאפשרת ללקוחותיה ולכלל התעשייה בתחום זה, לרכוש ציוד ועזרים אנטי סטטיים בהזמנה טלפונית.
מצב” קישור לקטלוג הציוד והעזרים:

coatech.co.il

Share This:

דילוג לתוכן