ניקוי מעגלים אלקטרוניים

EIM-COATECH, מתמחה בניקיון ושטיפה למעגלים מודפסים ורכיבים אלקטרוניים וכן הסרת ציפוי קודם.
היכולות הטכנולוגיות שברשות החטיבה, בשילוב הידע והניסיון, מאפשרים לבצע פעולות הכוללות: הסרת ציפוי קודם, הסרת שומנים, המסת משחות הלחמה, ניקוי כדוריות בדיל וכל מזהם אחר שיכול לפגום לאורך זמן בתפקוד המעגל.

ניקיון המעגל המודפס הכרחי בטרם מתבצעות פעולת חיזוק (הדבקה) וציפוי, על מנת לשפר את תכונת הצמדות החומר לרכיבים ולמשטח.
אי ניקיון ו/או ניקיון לא מספק בטרם מבוצעות פעולות ההגנה, יפגע באופן ניכר באיכות החיזוק והציפוי, אשר יוביל להתקלפותם ולהסרת ההגנה הכוללת.

ניקיון ושטיפת המעגלים מהמפגעים השונים נעשה באמצעות מכונת שטיפה מתקדמת –  "דיגריזר", שמסירה את המפגעים השונים מהרכיבים וממשטח המעגל.
בהתאם לדרישת הלקוח ועל פי רגישות הרכיבים על המעגל המודפס, ביכולתנו לספק ניקיון סלקטיבי למעגלים (ניקיון רכיבים ואזורים על פי הצורך) באופן ידני.

לאחר תהליך ניקיון המעגלים, אלה יעברו מבדק זיהום מתקדם, בטכנולוגיה חדשנית,
שביכולתה לאבחן ולאשר את טיב הניקיון ובכך לאשר כי המשך תהליכי החיזוק והציפוי למעגלים האלקטרוניים יהיה ברמת האיכות הנדרשת.

coatech.co.il
coatech.co.il

ניקיון מעגלים

* הסרת ציפוי קודם.

* הסרת שומנים ומשחות הלחמה.

* הסרת כדוריות בדיל וכל מזהם אחר.

* משפר את תכונת הצמדות חומרי החיזוק והציפוי.

* מבדק איכות ניקיון בסוף כל תהליך.

coatech.co.il
coatech.co.il
coatech.co.il

Share This:

דילוג לתוכן