נזקי ריר החשופית למעגלים אלקטרונים

slug
slug on PCB

חשופית היבשה (slug), היא סוג של חילזון ללא קונכייה אשר חי במקומות לחים. לרוב אנו נתקלים בהם בחצרות ובגינות הבתים, סמוך למאגרי מים ובמקומות מסתור לחים (לרבות: מרתפים, ביוב).

החשופית נראית כמו גוש ריר בצבע חום חרדלי, המפרישה ריר למניעת החיכוך בעת תנועתה ביבשה. החשופית ניזונה בעיקר מרקב עלים בגינות, צמחים רטובים ופטריות שנוצרות מרטיבות על הקירות.

החשופית מזיקה לצמחים, גידולים חקלאיים ואף קירות הבתים, אך מסתבר שהחשופית גורמת לנזקים לא מבוטלים גם בעולם האלקטרוניקה.

עיקר שעות הפעילות של החשופית הינו בלילה או על אדמה וצמחיה רטובה ומכאן כי החשופית המצויה בגינות נוי, בשטחי גידול חקלאים ועוד מקומות לחים אחרים, מחפשת במשך היום מקור מסתור מהחום. החשופית מוצאת מסתור בתוך לוחות בקרה של מערכות השקיה, לוח בקרה של שערים אוטומטיים ומחסומים, ארונות חשמל וארונות בקרה שונים ועוד.

ריר החשופית הדביק שמופרש מגופה, נצמד ונמרח על גבי המעגל המודפס, על גבי רכיבים אלקטרונים ועל גבי הלחמות ויוצר קצרים ונזקים למעגלים המודפסים עד כדי השבתת המערכות האלקטרוניות.

הפתרונות השונים להדברת החשופיות, עשויים לספק מענה מוגבל להקטנת מספרם בשטח, אך אין ביכולתם להגן על המערכות האלקטרוניות והמעגלים המודפסים מנזקי הריר.

EIM COATECH מציעה פתרון למניעת תקלות אלקטרוניות שמקורן בריר החשופיות, באמצעות ציפוי שכבת הגנה בחומרים יעודיים שנועדו לבודד את הרכיבים והמעגל מריר החשופית. שכבת ההגנה מכסה את כלל הרכיבים ומשטח המעגל באופן אחיד ורציף, בכפוף לאזורי המיסוך הנדרשים.

במידת הצורך, באם נדרש לבצע שדרוג לרכיבים ו/או החלפתם, ניתן להסיר את שכבת הציפוי המגנה על הרכיבים והמעגל האלקטרוני, לבצע את השדרוג הנדרש וליישם שנית שכבת הגנה אל מול איום הריר.

תהליך הציפוי ב– COATECH נבדק עפ”י תקן IPC-610, המגדיר את הנדרש לבחינת האיכות ביישום שכבת ציפוי על גבי רכיבים ומעגלים אלקטרונים.

עפ”י מבדקים וסקרים שערכנו אל מול לקוחות החברה בכלל התעשיות בישראל, תהליכי ההגנה למעגלים אלקטרונים ב– COATECH נמצאו יעילים והעניקו למערכות האלקטרוניות אורך חיים רב יותר בתנאי השטח החשופים לריר של חשופיות.

Share This:

דילוג לתוכן