נזקי הלחות למעגל מודפס

בתעשיית האלקטרוניקה, מתמודדים באופן יומי עם נזקי הלחות לרכיבים אלקטרונים, מעגלים מודפסים ומערכות אלקטרוניות.
השפעת הלחות על החומרים השונים עשויה להתבטא בהתנפחות ובקיעה של שכבות המעגל המודפס והתפתחות מזהמים שונים על גבי רובד המשטח, לרבות: בקטריות, פטריות ואף היווצרות של שכבת קורוזיה וחלודה על גבי המוליכים והסגסוגות המתכתיות.

ההשקעה הרבה של יצרני המעגלים האלקטרונים בהתמודדות אל מול נזקי הלחות, מתבטאת במערכות מיזוג שנועדו לשמור על יציבות הטמפרטורה והלחות בסביבת האחסון ו/או בסביבת העבודה הסגורה. בתנאי טמפרטורה יציבה ולחות נמוכה, אורך חיי המדף של רכיבים ומעגלים אלקטרוניים עשוי להיות מעל 50 שנה, אך מאחר שמרבית המערכות האלקטרוניות עתידות לפעול ולהיחשף לתנאי סביבה חיצונית בה לא ניתן לשלוט על הטמפרטורה ולחות הסביבה, נדרשת תוכנית הגנה רחבה יותר כנגד ההשפעה ההרסנית של הלחות על הרכיבים והמעגל המודפס.

בכל שנה, ניתן לאמוד בסכומי עתק את השפעת הלחות על כמות התקלות, הצורך בהחלפת רכיבים ומעגלים אלקטרונים שניזוקו והוצאות כספיות על הפעלת כוח אדם הנדרש לטיפול בתקלות.

COATECH מציעה פתרון למניעת תקלות אלקטרוניות שמקורן בשינויי טמפרטורה ולחות, באמצעות ציפוי שכבת הגנה בחומרים יעודיים שנועדו לבודד את הרכיבים והמעגל מהלחות. שכבת ההגנה מכסה את כלל הרכיבים ומשטח המעגל באופן אחיד ורציף, בכפוף לאזורי המיסוך הנדרשים.

במידת הצורך, באם נדרש לבצע שדרוג לרכיבים ו/או החלפתם, ניתן להסיר את שכבת הציפוי המגנה על הרכיבים והמעגל האלקטרוני, לבצע את השדרוג הנדרש וליישם שנית שכבת הגנה אל מול איום הלחות.

תהליך הציפוי ב- COATECH נבדק עפ"י תקן IPC-610, המגדיר את הנדרש לבחינת האיכות ביישום שכבת ציפוי על גבי רכיבים ומעגלים אלקטרוניים.

עפ"י מבדקים וסקרים שערכנו אל מול לקוחות החברה בכלל התעשיות בישראל, תהליכי ההגנה למעגלים אלקטרוניים ב- COATECH נמצאו יעילים והעניקו למערכות האלקטרוניות אורך חיים רב יותר בתנאי טמפרטורה ולחות קיצוניים.

Share This:

דילוג לתוכן